دسته بندی: تحلیل روز بیت کوین

تحلیل بیت کوین پنجشنبه 6 خرداد 1400

تحلیل بیت کوین پنجشنبه 6 خرداد 1400

مقاومت داینامیک بیت کوین پس از شکسته شدن باعث ایجاد یک حرکت صعودی شد. اما این پایان کار نیست!

تحلیل بیت کوین جمعه 7 خرداد 1400

تحلیل بیت کوین جمعه 7 خرداد 1400

پس از افت و خیزهای زیاد، بیت کوین و پشت سر آن، بازار کمی آرام گرفته و منتظر یک حرکت شارپ...

تحلیل بیت کوین شنبه 8 خرداد 1400

تحلیل بیت کوین شنبه 8 خرداد 1400

حفظ شرایط فعلی و عدم تمایل به ریزش در بیت کوین، یک روز تقریبا خوب را در بازار ایجاد کرده است.

تحلیل بیت کوین یکشنبه 9 خرداد 1400

تحلیل بیت کوین یکشنبه 9 خرداد 1400

محدوده سبز رنگ فعلا ناجی بیت کوین بوده. اما تا کی این محدوده بیت رو حفظ میکنه؟

تحلیل بیت کوین دوشنبه 10 خرداد 1400

تحلیل بیت کوین دوشنبه 10 خرداد 1400

دو دلی در بازار بشدت خودشو نشون میده! آیا ترس حاکم بر بازار، باعث ریزش دوباره میشه ؟